Ban quản lý Chợ Côn Đảo thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản điểm kinh doanh tại chợ huyện Côn Đảo

03/11/2023 - 10:36

Ban quản lý Chợ Côn Đảo thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản điểm kinh doanh tại chợ huyện Côn Đảo(xem văn bản tại đây)

Đánh giá:
Tin liên quan