Chỉ đạo thực hiện công tác lập, trình danh mục và triển khai thực hiện dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua hàng năm

16/11/2023 - 21:22

Ngày 16/11/2023, UBND huyện Côn Đảo ban hành văn bản số 4531/UBND-TNMT về chỉ đạo thực hiện công tác lập, trình danh mục và triển khai thực hiện dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua hàng năm (Xem tại đây)


Đánh giá:
Tin liên quan