Chuyển đổi số
Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn thử nghiệm

Tài liệu đính kèm

5039/QĐ-UBND Tải file đính kèm