Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (17/08/2022)

Thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao  (14/07/2022)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU  (13/07/2022)

Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện tốt công tác CCHC  (28/03/2021)

Quý I/2021 Bộ phận một cửa đã giải quyết được 99% hồ sơ  (26/03/2021)

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (22/03/2021)

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị  (18/03/2021)

Quý I phòng Tư pháp không có hồ sơ quá hạn, trễ hạn  (15/03/2021)

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo  (02/03/2021)

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021  (06/01/2021)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg