Cải cách hành chính

Công an huyện Côn Đảo đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân  (05/12/2022)

Côn Đảo bồi dưỡng kỹ năng làm việc và đạo đức công vụ cho công chức viên chức  (01/12/2022)

Tuyên truyền về chuyển đổi số tại Khu dân cư số 1  (23/11/2022)

Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19  (24/10/2022)

Sôi nổi hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính huyện Côn Đảo năm 2022  (09/10/2022)

Học tập suốt đời: Phương châm, giải pháp, mục tiêu của sự nghiệp giáo dục  (01/10/2022)

Triển khai thực hiện Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (17/08/2022)

Thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao  (14/07/2022)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU  (13/07/2022)

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân  (08/05/2022)