Tin trong huyện
  12/01/2023

Côn Đảo tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự

Sáng ngày 10/1, Ban CHQS huyện Côn Đảo tổ chức lễ tiễn 206 hạ sĩ quan, chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương năm 2023.

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Côn Đảo, 206 quân nhân đã được huấn luyện toàn diện về chính trị, quân sự, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT huyện Côn Đảo ngày càng vững mạnh.

Trong quá trình tại ngũ, 100% hạ sỹ quan, chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có 25 hạ sỹ quan được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, 75 hạ sỹ quan được tặng danh hiệu chiến sỹ tiến tiến, 5 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, 5 người được đi học sỹ quan dự bị.

Ngoài công tác học tập, huấn luyện, trong thời gian tại ngũ, toàn bộ hạ sỹ quan, chiến sỹ đều tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa, thể dục, thể thao do huyện Côn Đảo tổ chức, tạo được mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân. 100% hạ sỹ quan, chiến sỹ trước khi xuất ngũ đã được tư vấn học nghề, được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Quân đội và của Nhà nước.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Ông Huỳnh Trung Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo biểu dương và ghi nhận những công lao đóng góp của mỗi quân nhân trong thời gian tại ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo vững mạnh toàn diện. Đồng thời đề nghị mỗi quân nhân khi trở về địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam, phát huy kiến thức quân sự, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc ở địa phương; tích cực tham gia các phong trào xã hội, các tổ chức đoàn thể tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan