Tin đấu thầu, đấu giá
  04/03/2020

Công trình Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Chi tiết gói thầu:
  Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1 Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa 940.038.925 Sự nghiệp kinh tế 2020 Chỉ định thầu   Quý I năm 2020 Trọn gói 02 tháng
2 Giám sát 30.537.691 Sự nghiệp kinh tế 2020 Chỉ định thầu   Quý I năm 2020 Trọn gói 02 tháng
3 Kiểm toán 12.656.252 Sự nghiệp kinh tế 2020 Chỉ định thầu   Quý III năm 2020 Trọn gói 01 tháng
  Tổng giá trị các gói thầu 983.232.868            
 
 
 
 
 

Đánh giá

Tin tức liên quan