Cải cách hành chính
  18/03/2021

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Theo báo cáo của UBND huyện, Côn Đảo là một trong những địa phương đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng và phát triển chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ.

Tính đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã kết nối Internet tốc độ cao. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được cài đặt phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; 95% hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử; 5% các loại hồ sơ, văn bản khác trao đổi dưới dạng văn bản điện tử kèm văn bản giấy; 100% văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa, phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin. 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử để trao đổi trong công việc.

Trang thông tin điện tử của huyện, thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện cũng như các thông tin về cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ. Hiện nay, Trang thông tin điện tử huyện đã cung cấp 112 dịch vụ công mức độ 3 và 167 dịch vụ công mức độ 4. Trong quý I/2021, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 132 hồ sơ trực tuyến ở mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đánh giá

Tin tức liên quan