Tin trong huyện,Tin chế độ chính sách
  16/05/2022

Điều chỉnh mức vay cho học sinh sinh viên theo Quyết định số 05/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc Hộ nghèo, Hộ cận nghèo hoặc Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Việc sửa đổi về đối tượng vay vốn này đã phù hợp với những quy định hiện hành đang áp dụng tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg được áp dụng kể từ ngày 19/5/2022. Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19.5.2022, NHCSXH, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký.

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Bên cạnh đó, nhằm giúp đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo Quyết định, đối tượng vay vốn là học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19) sẽ được hưởng chính sách vay vốn để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến. Mức vay vốn tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên với lãi suất cho vay là 1,2%/năm.

Hy vọng với những chính sách mới của Chính phủ sẽ tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Qua đó, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, tạo sự an tâm cho các hộ gia đình và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mạnh Cường (Tổng hợp)

Đánh giá

Tin tức liên quan