VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 248/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tết Trung thu cho trẻ em năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 01/09/2023 01/09/2023
2 855/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 202 31/08/2023 31/08/2023
3 3340/UBND-PYT Vv triển khai công tác phòng, chống dịch 31/08/2023 31/08/2023
4 285/TB-UBND hông báo về việc Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) 30/08/2023 30/08/2023
5 970/QĐ-CCXP Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả - ông Nguyễn Mạnh Đăng - KDC số 9 30/08/2023 30/08/2023
6 243/KH-UBND Kế hoạch Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Hạnh – cư ngụ Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo 30/08/2023 30/08/2023
7 242/KH-UBND Kế hoạch Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Vũ Văn Tuyển – cư ngụ Khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo 30/08/2023 30/08/2023
8 960/QĐ-CCXP Quyết định khấu trừ tiền từ tài khoản đối với bà Phù Thị Hương Sơn, Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo 29/08/2023 29/08/2023
9 283/TB-UBND Thông báo Lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Keo nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) 29/08/2023 29/08/2023
10 369/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản tháng 8 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2023 29/08/2023 29/08/2023
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/right-banner/OIP.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg