VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 47/TB-PTQĐ Thông báo Về việc triển khai kế hoạch kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc công trình Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch 21/09/2021 21/09/2021
2 20/09/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021) 20/09/2021 20/09/2021
3 3257/UBND-TCKH Về việc thực hiện Thông báo số 619/TB-UBND ngày 10/9/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công sau ngày 08/9/2021 18/09/2021 18/09/2021
4 3267/UBND-VHTT V/v triển khai Thông tư số 04/2021/TTBTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 18/09/2021 18/09/2021
5 3266/UBND-VHTT V/v triển khai Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 18/09/2021 18/09/2021
6 229/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo giai đoạn sau dịch 17/09/2021 17/09/2021
7 601/CV-VHTT V/v điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bài bản tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Năm 2021 17/09/2021 17/09/2021
8 04/PA-UBND Phương án đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 16/09/2021 16/09/2021
9 3214/UBND-TCKH V/v triển khai Quyết định số 2611/QĐ- UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 15/09/2021 15/09/2021
10 3213/UBND-VP Về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. 15/09/2021 15/09/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg