VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 02/QĐ-TCKH QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch 03/02/2023 03/02/2023
2 265/UBND-VHTT Về việc triển khai các thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 03/02/2023 03/02/2023
3 260/UBND-KT Về việc phối hợp thông báo về việc tổ chức sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 02/02/2023 02/02/2023
4 28/KH-UBND Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn huyện Côn Đảo 02/02/2023 02/02/2023
5 cẩm nang “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” 01/02/2023 01/02/2023
6 12/TB-NVLĐTB&XH Thông báo về việc tuyển sinh dạy nghề nghiệp vụ pha chế trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2023 01/02/2023 01/02/2023
7 26/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 01/02/2023 01/02/2023
8 02/TB-HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo 01/02/2023 01/02/2023
9 68/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 01/02/2023 01/02/2023
10 59/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng giấy khen Gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2020-2022) trên địa bàn huyện 31/01/2023 31/01/2023