LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 06/LUB Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo 02/02/2023 02/02/2023
2 30012023 Lịch tuần của HĐND và UBND từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023 30/01/2023 30/01/2023
3 13012023 LỊCH TUẦN CỦA HĐND VÀ UBND TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 03/02/2023 13/01/2023 13/01/2023
4 09012023 Lịch tuần của HĐND và UBND từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2023 09/01/2023 09/01/2023
5 26122022 Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND từ 26/12 đến 02/01/2023 26/12/2022 26/12/2022
6 16122022 Lịch tuần của TTr.HĐND và UBND từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022 19/12/2022 19/12/2022
7 1612202 Lịch tuần của TTr.HĐND và UBND từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022 16/12/2022 16/12/2022
8 10122022 Lịch công tác tuần - 10/12/2022] lịch tuần từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022 10/12/2022 10/12/2022
9 12333 Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2022 đến ngày 10/12/2022 04/12/2022 04/12/2022
10 28112022 Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022 28/11/2022 28/11/2022