LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 20/09/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021) 20/09/2021 20/09/2021
2 13/09/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo ( từ 13-9 đến 19-9) 13/09/2021 13/09/2021
3 06/09/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021) 06/09/2021 06/09/2021
4 30/08/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021) 30/08/2021 30/08/2021
5 23/08/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021) 23/08/2021 23/08/2021
6 16/08/2021 Lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021) 16/08/2021 16/08/2021
7 09/08/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021) 09/08/2021 09/08/2021
8 02/08/2021 Lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021) 02/08/2021 02/08/2021
9 26/07/2021 Lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021) 26/07/2021 26/07/2021
10 19/07/2021 Lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021) 19/07/2021 19/07/2021