LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 20062022 Lịch Công tác tuần 20/06/2022 - 25/6/2022 của HĐND và UBND huyện Côn Đảo 20/09/2022 20/09/2022
2 20092022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 19/09/2022 đến 23/9/2022) 20/09/2022 20/09/2022
3 LỊCH CÔNG TÁC Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 12/09/2022 đến 16/9/2022) 12/09/2022 12/09/2022
4 05092022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 05/09/2022 đến 09/9/2022) 05/09/2022 05/09/2022
5 29082022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 29/8/2022 đến 02/9/2022) 29/08/2022 29/08/2022
6 22082022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022) 22/08/2022 22/08/2022
7 08082022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022) 08/08/2022 08/08/2022
8 01082022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 01/8/2022 đến 06/8/2022) 01/08/2022 01/08/2022
9 25072022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 25/7 đến 29/7/2022) 25/07/2022 25/07/2022
10 18072022 Lịch công tác của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 18/7 đến 22/7/2022) 18/07/2022 18/07/2022