TNMT
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 2253/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Nhật để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên, huyện Côn Đảo 16/01/2023 16/01/2023
2 2254/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Điểu Canh để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên, huyện Côn Đảo 16/01/2023 16/01/2023
3 2255/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) NBùi Thanh Nam và Trần Thị Huyền để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên, huyện Côn Đảo 16/01/2023 16/01/2023
4 34/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 308670 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 30 tháng 12 năm 2021 theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 (trường hợp: Ngô Gia Đông và bà Hồ Thị Hoài Thương) 13/01/2023 13/01/2023
5 24/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ giải quyết một phần nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Phùng Thắng - Khu dân cư số 7 10/01/2023 10/01/2023
6 01/GPMT-UBND Giấy phép môi trường của dự án Nhà nghỉ du lịch tại số 16B Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/01/2023 09/01/2023
7 2234/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước Khu dân cư số 03 của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Vững - Lê Thị Thu Cúc 09/01/2023 09/01/2023
8 2233/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước Khu dân cư số 03 của hộ ông (bà) Dương Bấc Ái 09/01/2023 09/01/2023
9 2232/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước Khu dân cư số 03 của hộ ông (bà) Trần Thị Huyền 09/01/2023 09/01/2023
10 2231/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kiên cố hóa các tuyến mương thu gom nước Khu dân cư số 03 của hộ ông (bà) Hoàng Thị Sâm 09/01/2023 09/01/2023
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg