Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 2884/UBND-PYT Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng 20/09/2022 20/09/2022
2 2888/UBND-VP Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 669/TB-UBND ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20/09/2022 20/09/2022
3 2851/UBND-PTY Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh 16/09/2022 16/09/2022
4 2796/UBND-VP Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 12/09/2022 12/09/2022
5 261/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 13 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 30/08/2022 30/08/2022
6 251/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 12 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 15/08/2022 15/08/2022
7 2447/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 07-TB/BCĐ ngày 18/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 08/08/2022 08/08/2022
8 2441/UBND-PYT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện 08/08/2022 08/08/2022
9 2415/UBND-VP V/v tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 05/08/2022 05/08/2022
10 239/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 11 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 31/07/2022 31/07/2022