Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 132/CV-KDLQG V/v cập nhật định nghĩa ca bệnh Covid-19 và các biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần 25/04/2022 25/04/2022
2 4484/HĐPL Về việc tuyên truyền Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 13/12/2021 13/12/2021
3 4568/KSBT-GDSK Công văn và Bài tuyên truyền về siêu biến chủng Omicron 10/12/2021 10/12/2021
4 4293/UBND-TTr Về việc trả lời các ý kiến phản ánh liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 27/11/2021 27/11/2021
5 4288/UBND-PTP V/v hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số quy định khác có liên quan 27/11/2021 27/11/2021
6 07/BC-TTCH Báo cáo nhanh Liên quan đến ca F0 Nguyễn Thị Hà là Khách du lịch tại Khu nghỉ dưỡng Six Senses - Địa chỉ huyện Côn Đảo 26/11/2021 26/11/2021
7 4265/UBND-KT Về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 5 trên địa bàn tỉnh BR-VT 26/11/2021 26/11/2021
8 1700/CĐ-BYT Công diện tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP 25/11/2021 25/11/2021
9 276A/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, phát hiện nhiễm SART-Cov2 trên địa bàn huyện 24/11/2021 24/11/2021
10 4120/UBND-KT triển khai Công văn số 17115/UBND-VP ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 17/11/2021 17/11/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg