Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 255/UBND-PYT V/v triển khai Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 19 02/02/2023 02/02/2023
2 14/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2023 12/01/2023 12/01/2023
3 03/CV-YTe V/v tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 10/01/2023 10/01/2023
4 43/UBND-PYT V/v tăng cường phòng, chống bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội đầu năm 2023 trên địa bàn huyện 06/01/2023 06/01/2023
5 08/UBND-PYT Vv rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 (vắc xin Astrazeneca) 03/01/2023 03/01/2023
6 3327/SVHTT-VP V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh theo Công điện số 1669/CĐ-BYT 29/12/2022 29/12/2022
7 4179/UBND-PYT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 20/12/2022 20/12/2022
8 1669/CĐ-BYT Công điện số 1669/CĐ-BYT 12/12/2022 12/12/2022
9 345/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 16 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 07/12/2022 07/12/2022
10 342/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 04/12/2022 04/12/2022