Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 3178/UBND-VP V/v chỉ đạo cán bộ, công chức người lao động chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 13/09/2021 13/09/2021
2 3127/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Công văn số 611/CV-BCĐ ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 10/09/2021 10/09/2021
3 08-CV/BCĐ V/v hướng dẫn quy trình tiếp nhận ngư dân vào bờ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 07/09/2021 07/09/2021
4 03-KH/BCĐ KỊCH BẢN Ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 04/09/2021 04/09/2021
5 863/QĐ-UBND Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Côn Đảo 03/09/2021 03/09/2021
6 06-CV/BCĐ về cung cấp tên, số điện thoại của các thành viên BCĐ, Tổ trưởng Tổ công tác BCĐ phòng chống dịch Covid-19 02/09/2021 02/09/2021
7 3027/UBND-VP V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 01/09/2021 01/09/2021
8 2981/UBND-PYT V/v thực hiện test nhanh Covid-19 đối với những người xuống cảng tiếp xúc với ngư dân 28/08/2021 28/08/2021
9 209/KH-UBND KẾ HOẠCH Xác định mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn huyện Côn đảo đến ngày 08/9/2021 26/08/2021 26/08/2021
10 2921/UBND-VP V/v Tạm dừng tàu cá xuất bến tham gia hoạt động sản xuất trên biển trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tạm dừng các hoạt động đánh bắt thu mua hải sản trên địa bàn huyện Côn Đảo 25/08/2021 25/08/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg