Công khai hành vi, đối tượng vi phạm trật tự văn minh đô thị
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1570/QĐ-KPHQ QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Nguyễn Thị Mến (KDC số 7) 26/09/2022 26/09/2022
2 1114/QĐ-KPQH QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Nguyễn Thị Hiền (KDC số 7) 01/08/2022 01/08/2022
3 1113/QĐ-KPHQ QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Kiều Thị Minh Nguyệt (KDC số 7) 01/08/2022 01/08/2022
4 2555/UBND-TNMT V/v thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử về các hành vi vi phạm trật tự xây dựng bà Trần Thị Phương 17/08/2020 17/08/2020
5 2554/UBND-TNMT V/v thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử về các hành vi vi phạm trật tự xây dựng bà Nguyễn Thị Hằng 17/08/2020 17/08/2020