Tất cả văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1119/QĐ-KPHQ QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Nguyễn Thanh Tùng (KDC số 7) 02/12/2022 02/12/2022
2 1736/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Bùi Minh Tuấn (KDC số 7) 07/10/2022 07/10/2022
3 Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết 03/10/2022 03/10/2022
4 399/TB-UBND THÔNG BÁO Thời gian tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (13 trường hợp vỉa hè) 30/09/2022 30/09/2022
5 288/KH-UBND KẾ HOẠCH Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 13 hộ gia đình, cá nhân bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (mái che – vỉa hè) 30/09/2022 30/09/2022
6 1570/QĐ-KPHQ QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Nguyễn Thị Mến (KDC số 7) 26/09/2022 26/09/2022
7 1282/QĐ-CCXP Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đối với ông Nguyễn Hoàng Đăng 26/08/2022 26/08/2022
8 1286/QĐ-CCXP Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đối với Bà Hoàng Thị Ngân 26/08/2022 26/08/2022
9 1288/QĐ-CCXP Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đối với Bà Bùi Thị Vân 26/08/2022 26/08/2022
10 1289/QĐ-CCXP Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng 26/08/2022 26/08/2022
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/right-banner/OIP.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg