Tất cả văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 32/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý- Phạm Phương Mai 13/01/2023 13/01/2023
2 2159/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo - Phạm Bảo Ân (bản giấy 22/12/2022 22/12/2022
3 2158/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo - Bùi Hữu Thế (bản giấy) 22/12/2022 22/12/2022
4 921/QĐ-STNMT Quyết định v/v bổ nhiệm viên chức lãnh đạo (Trần Văn Tiến - CN Côn Đảo) 30/11/2022 30/11/2022
5 105/TB-SVHTT Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022 29/09/2022 29/09/2022
6 1636/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công viên chức lãnh đạo, quản lý Đỗ Công Thịnh 29/09/2022 29/09/2022
7 1414/UBND-NVLĐTBXH Về việc triển khai kết quả thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan năm 2022 17/05/2022 17/05/2022
8 315/TB-UBND Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Côn Đảo năm 2020 13/08/2020 13/08/2020