Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1414/UBND-NVLĐTBXH Về việc triển khai kết quả thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan năm 2022 17/05/2022 17/05/2022
2 315/TB-UBND Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Côn Đảo năm 2020 13/08/2020 13/08/2020
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg