Tuyên truyền PBGD Pháp luật
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 cẩm nang “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” 01/02/2023 01/02/2023
2 360/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường của Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Côn Đảo 26/12/2022 26/12/2022
3 3946/UBND-PTP Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại. 02/12/2022 02/12/2022
4 14/2022/QH15 Luật Phòng chống rửa tiền 15/11/2022 15/11/2022
5 12/2022/QH15 Luật Dầu khí 14/11/2022 01/07/2023
6 13/2022/QH15 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 14/11/2022 01/07/2023
7 11/2022/QH15 Luật Thanh tra 14/11/2022 01/07/2023
8 444/TB-HĐPH Thông báo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới tại các Khu dân cư trên địa bàn huyện 10/11/2022 10/11/2022
9 10/2022/QH15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 10/11/2022 01/07/2023
10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 09/11/2022 01/07/2023