Tuyển dụng
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 12/TB-NVLĐTB&XH Thông báo về việc tuyển sinh dạy nghề nghiệp vụ pha chế trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2023 01/02/2023 01/02/2023
2 55/TB-QLC Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo năm 2022 22/12/2022 22/12/2022
3 2102/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Chợ năm 2022 16/12/2022 16/12/2022
4 2065/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp - Lê Duy 08/12/2022 08/12/2022
5 855/CV-NVLĐTB&XH V/v phối hợp giới thiệu Công ty về địa phương tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài 28/11/2022 28/11/2022
6 2018/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục - Nguyễn Thị Kiều Thuận 25/11/2022 25/11/2022
7 2017/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục - Lê Tuyết Nghi 25/11/2022 25/11/2022
8 2016/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục - Lê Cao Tuấn An 25/11/2022 25/11/2022
9 313/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2022 - 2023 (đợt 2) 02/11/2022 02/11/2022
10 422/TB-UBND Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2022 - 2023 (đợt 1) 20/10/2022 20/10/2022