Tuyển dụng
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 649/CV-NVLĐTB&XH Về việc phối hợp hỗ trợ tuyên truyền phiên giao dịch việc làm lần XI/2022 22/09/2022 22/09/2022
2 278/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo 22/09/2022 22/09/2022
3 1308/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Mai Văn Thi 31/08/2022 31/08/2022
4 1307/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Phạm Hoàng Nam 31/08/2022 31/08/2022
5 1309/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Lê Nguyễn Bảo Trân 31/08/2022 31/08/2022
6 1213/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Trần Thị Diễm Thúy 19/08/2022 19/08/2022
7 1215/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Nguyễn Thị Quỳnh 19/08/2022 19/08/2022
8 1214/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/08/2022 19/08/2022
9 1216/QĐ-UBND Quyết định về việc tuyển dụng công chức - Hoàng Thùy Trang 19/08/2022 19/08/2022
10 342/TB-UBND Thông báo kết quả xét tuyển công chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm 2022 (đợt 1) 12/08/2022 12/08/2022