Kết quả thử nghiệm chất lượng nước định kỳ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 104/TCCN - V/v đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 8/2022. 06/09/2022 06/09/2022
2 94/TCCN Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 7/2022. 05/08/2022 05/08/2022
3 80/TCCN Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 6/2022 11/07/2022 11/07/2022
4 69/TCCN V/v Đăng công khai kết quả thử nghiệm chất lượng nước tháng 5/2022. 10/06/2022 10/06/2022