Quy hoạch, Chiến lược và Phát triển
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 955/GPMT-UBND Quyết định về việc cấp giấy phép môi trường của dự án Bổ sung nguồn điện Diesel Côn Đảo năm 2023. 29/08/2023 29/08/2023
2 366/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 08 và nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 09 năm 2023 28/08/2023 28/08/2023
3 20/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lắp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K 01/08/2023 01/08/2023
4 18/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hoá 01/08/2023 01/08/2023
5 17/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo công viên Nguyễn Huệ 01/08/2023 01/08/2023
6 16/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ khu 5 01/08/2023 01/08/2023
7 [12/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 01/08/2023 01/08/2023
8 10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 01/08/2023 01/08/2023
9 329/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 07 và nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 08 năm 2023 28/07/2023 28/07/2023
10 314/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 (Tài liệu phục vụ Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện) 21/07/2023 21/07/2023
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/right-banner/OIP.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg