Thanh toán không dùng tiền mặt
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 330/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn huyện Côn Đảo 18/11/2022 18/11/2022
2 1597/UBND-VHTT V/v tăng cường tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng thông tin điện tử của huyện 01/06/2022 01/06/2022
3 781/BTTTT-QLDN 2022 Công văn 781/BTTTT-QLDN 2022 chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, bệnh viện 04/03/2022 04/03/2022
4 588/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 22/02/2022 22/02/2022
5 1813/QĐ-TTg 2021 Quyết định 1813/QĐ-TTg 2021 Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 28/10/2021 28/10/2021
6 9488/BTC-HCSN Công văn 9488/BTC-HCSN hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 07/08/2020 07/08/2020
7 22/CT-TTg 2020 Chỉ thị 22/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 26/05/2020 26/05/2020
8 4095/VPCP-KTTH Công văn 4095/VPCP-KTTH năm 2018 Kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt năm 2017 05/05/2018 05/05/2018
9 80/2016/NĐ-CP Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101 thanh toán không dùng tiền mặt 01/07/2016 01/07/2016
10 46/2014/TT-NHNN Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 31/12/2014 31/12/2014