Đề án đặt, đổi tên đường
  25/02/2019

Hồ sơ Phê duyệt đề án đặt tên đường, công trình công cộng hiện hữu và các tuyến đường mới trên địa bàn huyện Côn Đảo đến năm 2030

Đánh giá

Tin tức liên quan