Tin trong huyện
  08/01/2022

Hội nghị Công chức Viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, tập thể Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã đoàn kết, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Năm qua, Vườn đã tổ chức 5.623 lượt tuần tra bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, trong đó có 4.371 lượt tuần tra rừng, 1.252 lượt tuần tra biển. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện tốt, năm 2021 VQG Côn Đảo đã cứu hộ thành công 1.959 tổ trứng rùa, ấp nở thành công 1.722 tổ và thả về đại dương 124.122 cá thể rùa con. Hoàn thành nghiệm thu công trình lâm sinh bảo vệ rừng với diện tích 1001 ha. Hoàn thành giai đoạn 5 Dự án Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được chú trọng. Hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường tiếp tục được quan tâm triển khai có hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tổng số khách tham quan Vườn quốc gia Côn Đảo trong năm 2021 là 19.406 lượt. Tổ chức tuyên truyền về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, Phòng cháy chữa cháy rừng cho 15.165 lượt người; Tổ chức 8 đợt ra quân thu gom, xử lý rác tại một số đảo nhỏ và 24 đợt thu gom rác trên các rạn san hô.

Từ những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị với tinh thần quyết tâm vượt khó, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022 với mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị của Vườn quốc gia để phát triển du lịch sinh thái. Phấn đấu có trên 95% CCVC, NLĐ được đánh giá xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, trên 80% đạt lao động tiên tiến; 0,5% trong tổng số cá nhân lao động tiên tiến đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh; Trên 80% tập thể phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cấp trạm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, có ít nhất 02 tập thể lao động xuất sắc; 100% CCVC, NLĐ được khám sức khỏe định kỳ; 100% hộ gia đình CCVC, NLĐ đạt tiêu chuẩn văn hóa; đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa và cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan