Tin trong huyện
  29/12/2021

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

UBND huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. Ông Lê Văn Phòng, Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Quyết định số 1519, ngày 29/12/2021 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN và dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 với các chỉ tiêu gồm: Giá trị sản xuất Công nghiệp 192,55 tỷ đồng; nông nghiệp 47,45 tỷ đồng; ngư nghiệp 66,18 tỷ đồng; doanh thu thương mại 823,56 tỷ đồng; Doanh thu các ngành dịch vụ 1.404,85 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch 1.104 tỷ đồng; Lượng khách du lịch đến Côn Đảo 264.960 lượt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 474,49 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách nhà nước là 457,51 tỷ đồng.
Phấn đấu tạo việc làm tăng thêm cho 123 lao động; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 100%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 61,45%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%; bảo đảm 100% hộ gia đình được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt đạt 98%.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thông qua Chỉ thị số 02 ngày 29/12/2021 của UBND huyện về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phong – BT, CT UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022. Trong đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, môi trường; đảm bảo vững chắc QPAN, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa  bàn huyện.
Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan