Tin trong huyện
  28/11/2021

Hội nghị Quán triệt, triển khai về công tác xây dựng Đảng

Huyện ủy Côn Đảo vừa tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh với 9 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, gồm: Những điểm mới của Quy định số 24 ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41 ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị  về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Hướng dẫn số 08 ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ Doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; Hướng dẫn số 09 ngày 13/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tuổi và thời gian công tác Hội Cựu chiến binh; Hướng dẫn số 10, ngày 22/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII và Nghị định số 143, ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra các đại biểu cũng đã được quán triệt, triển khai 3 văn bản quan trọng của Tỉnh ủy, gồm: Quy định số 06 ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Hướng dẫn số 08, ngày 27/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, các nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm; Quyết định số 320 ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

==========

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan