Tin trong huyện
  22/09/2022

Hội nghị thông tin tình hình biển đảo 9 tháng đầu năm

Ngày 22/9, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 phối hợp với Huyện Ủy Côn Đảo tổ chức Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo 9 tháng đầu năm 2022 cho hơn 200 cán bộ, đảng viên và ngư dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thông tin về các vấn đề liên quan đến tình hình biển, đảo trong 9 tháng đầu năm 2022 và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết chủ quyền trên biển hiện nay.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, ngư dân trên địa bàn huyện Côn Đảo nắm bắt các thông tin liên quan đến tình hình biển, đảo. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc.

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan