Tin trong huyện
  29/07/2022

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Sáng ngày 29/7, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư HU; bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Anh Trần Đình Minh, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích của các cấp, các ngành, việc triển khai Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn tín dụng, thực hiện cho vay ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Côn Đảo được thành lập vào tháng 11 năm 2012. Từ 2 chương trình cho vay ban đầu, đến nay NHCSXH huyện đã triển khai cho vay 8 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt  hơn 75 tỷ đồng với 1.072 khách hàng đang vay vốn, tăng hơn 70 tỷ đồng so với ngày đầu thành lập, không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Trong đó, hỗ trợ 1.029 hộ vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng số tiền hơn 65 tỷ đồng; giúp 498 hộ gia đình vay vốn để gắn hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền gần 9 tỷ đồng; hỗ trợ 27 hộ gia đình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với số tiền 794 triệu đồng; 2 hộ gia đình vay xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà để ở với số tiền 821 triệu đồng; hỗ trợ 3 hộ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến với số tiền 30 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT
Ngân hàng CSXH huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thụy Nga, PCT UBND huyện,Trưởng ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực và phối hợp chặt chẽ của các Hội đoàn thể, cơ quan đơn vị có liên quan và NHCSXH huyện đã góp phần thực hiện tốt Nghị định số 78 của Chính phủ. Thời gian tới, PCT UBND huyện đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các cơ quan đơn vị có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín chấp tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ cho người dân; thực hiện theo dõi, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng 

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan