Tin trong huyện
  29/04/2022

Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2021

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có: Bà Nguyễn Thụy Nga, PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện; bà Huỳnh Thị Thanh Liên, Chủ tịch UB MTTQVN huyện; các thành viên Hội đồng; BĐH 9 KDC trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng NVLĐTB&XH huyện đã công bố quyết định số 463 của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện gồm 20 thành viên, bà Nguyễn Thụy Nga, Phó chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Côn Đảo

Theo báo cáo tại HN,  Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Côn Đảo đã thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng 2,3,4 được chú trọng. Trong năm, Hội đồng GDQP&AN đã tham mưu cho HU cử 2 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức QP&AN do Hội đồng GDQP&AN Quân khu 7 tổ chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 27 đồng chí đối tượng 4; tổ chức GDQP&AN cho 272 em học sinh trường THPT Võ Thị Sáu; công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, nội dung, phương pháp, chất lượng tuyên truyền, giáo dục được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Nguyễn Thụy Nga, PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác GDQP&AN huyện năm 2021. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 và những năm tiếp theo, Bà Nguyễn Thụy Nga, PCT UBND huyện nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP&AN và công tác GDQP&AN tới toàn thể đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; gắn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;  tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3,4 trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc môn GDQP&AN cho học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về công tác Giáo dục QP&AN trên địa bàn huyện.

Thu Huyền

Đánh giá

Tin tức liên quan