Tin trong huyện
  23/05/2023

Huyện Côn Đảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng

Huyện ủy Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Nhựt,Phó Bí thư Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Thu Thảo, PCT HĐND huyện; bà Nguyễn Thụy Nga, PCT UBND huyện.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, Đảng bộ huyện Côn Đảo đã tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng trong trường học được quan tâm thực hiện. Đến nay toàn ngành giáo dục huyện  có 07 tổ chức cơ sở đảng với 123 đảng viên, chiếm tỷ lệ 58,8% tổng số công chức, viên chức ngành giáo dục. Đến nay, có 100% cán bộ quản lý giáo dục qua đào tạo nghiệp vụ quản lý ngành, quản lý cấp học theo quy định; 100% cán bộ quản lý có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Hiện, huyện Côn Đảo 6 cơ sở giáo dục gồm 3 trường mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đạt chuẩn, trên chuẩn trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu của từng vị trí việc làm và yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.100% các phòng học được kiên cố hóa, trang thiết bị dạy học được tăng cường đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. 10 năm qua, toàn huyện có 86 em học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 40 lượt giáo giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Toàn ngành luôn chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan; đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục bảo đảm dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; coi trọng quản lý chất lượng; Công tác khuyến học được triển khai thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như nêu những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đưa ra các giải pháp thực hiện công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tại huyện Côn Đảo trong thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện Côn Đảo đã khen thưởng 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan