Chuyển đổi số
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm

141/KH-UBND Tải file đính kèm