TNMT
KẾ HOẠCH Về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo đối với các hộ ông (bà) Lê Minh Sơn; Đặng Văn Thắng và Lưu Thị Tuyển; Lê Văn Tại và Nguyễn Thị Nguyện

Tài liệu đính kèm

[326/KH-UBND Tải file đính kèm