Tin trong huyện
  01/08/2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2022

Sáng ngày 1/8, Huyện ủy Côn Đảo đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 – năm 2022. Dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Huyện ủy; đại diện các ban đảng, các chi đảng bộ có học viên theo học.

 Tham gia khóa học có 48 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trong huyện. Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng diễn ra từ ngày 1/8 đến ngày 5/8, nhằm giúp cho những quần chúng, đoàn viên có nguyện vọng kết nạp Đảng nắm được những kiến thức cơ bản lý luận chính trị thông qua các chuyên đề chính gồm: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư HU phát biểu tại lễ khai giảng
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Huyện ủy Côn Đảo luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới, coi đó là một trong những những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đây chính là nguồn cán bộ trẻ, nguồn cán bộ kế cận bổ sung vào đội ngũ cán bộ của các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Vì thế đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng để đạt hiệu quả cao nhất. Việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, nên đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thu Huyền

Đánh giá

Tin tức liên quan