Tin trong huyện
  15/10/2021

Kỳ họp thứ 3 ( Kỳ họp chuyên đê) HĐND huyện Côn Đảo khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 15/10, HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề nhằm  xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng.

Tham dự kỳ họp có: ông Lê Văn Phong, BTHU, CT UBND huyện; ông Phan Thanh Biên, PBT TT HU, CT HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Nhựt, PBT, PCT UBND huyện; bà Nguyễn Thị Thu Thảo, PCT HĐND huyện; bà Huỳnh Thị Thanh Liên, CT UB MTTQ VN huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và 29/30 vị đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tọa kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, sau khi nghe ông Huỳnh Trung Sơn, PCT UBND huyện thông qua các tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp. Các đại biểu HĐND đã thảo thuận và thống nhất quyết nghị thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Côn Đảo, tỉnh BRVT; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021; Nghị Quyết về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2021.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị Quyết trình kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Thanh Biên, PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về các tờ trình đã được thông qua; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đạt kết quả tốt.

Ông Phan Thanh Biên phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Thu Huyền

Đánh giá

Tin tức liên quan