Câu Hỏi

Nộp thuế điện tử trực tuyến

Làm sao để nộp thuế điện tử trực tuyến?

Trả Lời

//condao.baria-vungtau.gov.vn/resource/43652/assets/images/avt/computer-icons-phics-user-profile.png
Phat Dat   Ngày: 10/12/2020
Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://nopthue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. -         Bước 2: NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn: +       Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):Bản đăng ký. +       Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank): Bản đăng ký. +       Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Bản đăng ký.
//condao.baria-vungtau.gov.vn/resource/43652/assets/images/avt/computer-icons-phics-user-profile.png
Minh Tien   Ngày: 10/12/2020
Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://nopthue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. -

  Gửi Câu Trả Lời

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg

Trả lời

10/12/2020

Phat Dat

Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://nopthue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. -         Bước 2: NNT tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn: +       Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):Bản đăng ký. +       Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank): Bản đăng ký. +       Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Bản đăng ký.

10/12/2020

Minh Tien

Bước 1: NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử http://nopthue.gdt.gov.vn theo các bước trong tài liệu hướng dẫn sử dụng. -