Tuyên truyền PBGD Pháp luật
Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật khác

Tài liệu đính kèm

2378/HĐPH Tải file đính kèm