Cải cách hành chính
  15/03/2021

Quý I phòng Tư pháp không có hồ sơ quá hạn, trễ hạn

Theo báo cáo công tác CCHC quý I/2021 của Phòng Tư pháp huyện, trong quý I đơn vị này không để xảy ra tình trạng hồ sơ của công dân bị quá hẹn, trễ hẹn.

Cụ thể, Trong quý I, Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 199 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch và 2491 hồ sơ chứng thực, tất cả số hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, trễ hạn.

Triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, trong quý I, Phòng Tư pháp huyện đã trao 44 Thư chúc mừng khai sinh, 22 Thư chúc mừng kết hôn và 04 Thư chia buồn khai tử cho công dân khi liên hệ thực hiện thủ tục hành chính.

Thực hiện thủ tục liên thông, trong quý I/2021, Phòng Tư pháp đã phối hợp với BHXH huyện tiến hành cấp 44 thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi. Phối hợp Công an huyện đăng ký thường trú cho 08 trường hợp, xóa đăng ký thường trú 01 trường hợp.

Đánh giá

Tin tức liên quan