Cải cách hành chính
  26/03/2021

Quý I/2021 Bộ phận một cửa đã giải quyết được 99% hồ sơ

Theo báo cáo của UBND huyện Côn Đảo, trong quý I/2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Bộ phận một cửa) đã giải quyết được 99,9% số hồ sơ tiếp nhận, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 3.001 hồ sơ, trong đó nhận mới 3.000 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 01 hồ sơ; đã giải quyết và trả kết quả 2.998 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%; đang giải quyết 03 hồ sơ chưa đến hạn, chiếm tỷ lệ 0,1%.

Trong quý, UBND huyện kịp thời kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Quyết định số 37 ngày 21/01/2021. Ban hành Kế hoạch số 62 ngày 08/3/2021 về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021. Dự kiến trong quý III/2021, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiến hành khảo sát theo nội dung kế hoạch.

Đánh giá

Tin tức liên quan