Công khai hành vi, đối tượng vi phạm trật tự văn minh đô thị
QUYẾT ĐỊNH Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt - Kiều Thị Minh Nguyệt (KDC số 7)

Tài liệu đính kèm

1113/QĐ-KPHQ Tải file đính kèm