VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định thu hồi đất của bà Lê Nguyễn Thùy Luynh - Thường trú Khu dân cư số 6, tỉnh BR-VT đang sử dụng để thực hiện dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

989/QĐ-UBND Tải file đính kèm