VĂN BẢN UBND HUYỆN,TNMT
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Nguyễn Anh Nhựt và bà Nguyễn Thùy Hương

Tài liệu đính kèm

1480/QĐ-UBND Tải file đính kèm