VĂN BẢN UBND HUYỆN,TNMT
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Nguyễn Văn Cửu

Tài liệu đính kèm

1479/QĐ-UBND Tải file đính kèm