VĂN BẢN UBND HUYỆN,TNMT
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Tạ Uyên Huyện Côn Đảo, hộ ông (bà) Trần Thị Thu Thảo

Tài liệu đính kèm

1481/QĐ-UBND Tải file đính kèm