TNMT
Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Trung tâm đến đường Võ Thí Sáu Hộ ông, bà Trần Nam Trung

Tài liệu đính kèm

1936/QĐ-UBND Tải file đính kèm