VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, quy hoạch qua đường dây nóng và hộp thư điện tử trên địa bàn huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

885/QĐ-UBND Tải file đính kèm