VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tiến Dũng – cư trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, khiếu nại việc thu hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu)

Tài liệu đính kèm

884/QĐ-UBND Tải file đính kèm