Tin đấu thầu, đấu giá
  08/07/2022

Quyết định về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ Côn Đảo

Quyết định về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ Côn Đảo (Bấm vào xem quyết định)

Đánh giá

Tin tức liên quan