Tin đấu thầu, đấu giá
  04/03/2020

Gói thầu Sửa chữa xe chuyên dùng và sửa chữa hội trường Ban quản lý công trình công cộng

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe chuyên dùng và sửa chữa xe chuyên dùng và sửa chữa Hội trường Ban quản lý công trình công cộng.

Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình công cộng.

Chi tiết gói thầu:

  Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1 Sửa chữa xe cuốc 118.000.000 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị  Chào hàng cạnh tranh rút gọn Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quý I năm 2020 Trọn gói 20 ngày
2 Sửa chữa 02 xe ép rác, xe hút hầm vệ sinh 140.700.000 Chào hàng cạnh tranh rút gọn Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quý I năm 2020 Trọn gói 20 ngày
3 Sửa chữa hội trường 30.769.311 Tự thực hiện   Quý I năm 2020 Trọn gói 10 ngày
  Tổng giá trị các gói thầu 289.469.311            

Đánh giá

Tin tức liên quan