VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Kiều Trang để thực hiện dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

664/QĐ-UBND Tải file đính kèm