VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Quang Hiển để thực hiện dự án nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

657/QĐ-UBND Tải file đính kèm