VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Hồng và bà Hồ Thị Nốp - Thường trú Khu dân cư số 03 huyện Côn Đảo tỉnh BRVT để thực hiện dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện côn Đảo (Hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại KDC số 03)

Tài liệu đính kèm

52/QĐ-UBND Tải file đính kèm