Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo

Những điều thú vị về Côn đảo bạn cần biết

Ý nghĩa cuộc thi
Địa phương mong muốn lựa chọn được biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Côn Đảo có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, đặc thù để chính thức sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Côn Đảo, hình thành thương hiệu độc đáo, đặc trưng cho du lịch Côn Đảo.
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Côn Đảo, đưa hình ảnh du lịch Côn Đảo xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.