Chế độ - Chính sách
  15/02/2023

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Côn Đảo đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Côn Đảo đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (xem thông báo tại đây)

Đánh giá

Tin tức liên quan